Bobruška

Bobruška

Popis:

Popis: Tělo je velmi podsadité a zavalité, na krátkých nohách. Oči i uši jsou miniaturní. Všechny končetiny mají pět prstů, prsty předních končetin jsou relativně dlouhé a zvíře je používá k hrabání. Srst je hustá a krátká, uniformně šedě hnědá, protostlá tmavšími chlupy. Samice mají šest bradavek.

způsob života: Navzdory svému anglickému jménu bobruška nijak nepreferuje hory, naopak, spíše ji nalezneme v nižších nadmořských výškách. Žije v lesích a hustých houštinách, obvykle v oblastech s množstvím srážek nebo poblíž potoků a řek. Hloubí si podzemní nory dlouhé několik metrů a umístěné těsně pod povrchem, s mnoha východy nápadnými díky kupce vyhrabané zeminy. Tyto nory s oblibou využívají i jiné zvířecí druhy, např. zemní veverky a králíci. Pod kmenem padlého stromu nebo v zemi pod kořeny se nachází hnízdo vystlané suchou vegetací, od kterého vede síť tunelů ke zdrojům potravy. Zvíře na tunelech pravidelně pracuje a čistí je, a pokud je zaplaví déšť, bobruška v nich plave. Během zimy bobrušky hloubí nory ve sněhu a někdy i vylezou na povrch; nehibernují, místo toho si na zimu ukládají zásoby potravy. Aktivní jsou v jakoukoliv denní i noční hodinu, nikdy však nevycházejí ze svých nor dál než na několik metrů. Potravu představuje téměř jakýkoliv rostlinný materiál. V zimě, když se přes sníh nemůže dostat k zelené potravě, živí se kůrou a větvičkami, pro které si umí i vyšplhat. To ostatně dělá i v létě - šplhá po nízkých stromech a keřích a odřezává svými ostrými zuby větve. Ty pak v tlamě snese na zem, přičemž ze stromu sešplhává hlavou napřed. Přesto však není nijak dobrý a obratný šplhoun. Zvířata jsou spíše samotářská, větší množství zvířat na jednom území vypovídá jen o množství potravy a dobrých možnostech úkrytu. Každé zvíře si brání hnízdo a snaží se vyhnout ostatním, jak je to jen možné.

rozmnožování: Období rozmnožování je jen velmi krátké - říje netrvá dlouho a všechny samice z jedné oblasti jsou říjné ve stejnou dobu, většinou od ledna do března. Mláďata se rodí po 28-30 dnech v počtu dvou až tří. Oči se jim plně otvírají až po 50-ti dnech, po 8 týdnech je matka odstaví. Ve druhém roce života dosahují pohlavní dospělosti, žijí 5-6 let.

Podle informací co jsem se dočetl, se domnívám, že je už vyhynulá. Proto jí zde takte uvádím. Pravděpodobně zaviněno lidmi.

Zpět
Zdroj: http://www.salix.cz/zvire/index.phtml?id=228018


Veverkočelistí

Myšovití